Uncategorized

Whatsapp yazismalari delil

Mobil iletişim ağlarında yazışmaların kullanıcılar tarafından silinmesinin üzerinden en fazla 24 saat geçmesi halinde geri dönülmez şekilde ulaşılamaz hale gelmektedirler. Ancak daha önceye ait mahkeme kararıyla mobil iletişim ağı dâhil olmak üzere kişi dinlemeye alınmışsa mobil iletişim ağına ulaşmak söz konusu olabilir.

Facebook ve WhatsApp Kayıtları Delil midir?

Ancak Türk mahkemeleri tarafından yazışma ve konuşmaların kayıt altına alınmasına ilişkin kararlar, merkezleri başka ülkelerde olan mobil iletişim şirketlerini bağlamamaktadır. Bu sebeple Türk Yargılama makamları tarafından alınan dinleme ya da tespit kararları uygulanamamaktadır. Tüm servis sağlayıcıları ve Whatsapp uygulaması iletişime ilişkin kayıtları teorik şifreleyerek tutabilir ancak kullanıcı sayısı, kullanılan verinin büyüklüğü göz önüne alındığında depolama maliyeti çok yüksek olacaktır.

Bir başka yapı tarafından finanse edilmiyorsa ekonomik anlamda bir değeri olmayan verileri depolamanın şirket açısından anlamı bulunmamaktadır. Whatsapp'ın da geçmiş yazışmaları şifreli bir şekilde tuttuğu belirli bir süre vardır. Ayrıca program bir uçtan bir uca şifreleme yoluyla kişisel güvenliği şirket kontrolünden çıkarıp kullanıcıların kontrolüne bıraktığı iddiasındadır.

Aksi halde yani yazışma içeriklerinin paylaşılması şirket aşçısından hem ekonomik kayıp hem de prestij kaybı anlamına gelir. Hukuk ve ceza davaları açısından bilinmesi gereken şey mahkemeye sunulacak olan delilin hukuka uygun ve hukukun emrettiği şekilde elde edilmiş olması gerekliliğidir.

Whatsapp yazışmalarının delil değeri • koruparkbowling.com

Hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olan deliller mahkemeye sunan açısından ispata yaramayacağı gibi, hatta hukuka aykırı şekilde delili elde eden kişiye de cezai yaptırım uygulanabilir. Delillere ilişkin bu açıklamalardan sonra Whatsapp yazışma ve konuşmalarının mahkemede delil sayılması için hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması gerektiğinin altını çizmekteyiz.

Whatsapp yazışma ve konuşmaların hukuka uygun delil olabilmesi için, tarafların aralarında yapmış olduğu konuşma ve yazışmaların, yine taraflarca kayıt altına alınması gerekir. İletişim doğrudan muhatabı olunması sebebiyle, iletişim özel hayatın gizliliğini ihlal etmemekte, mahkemeye sunulmasında herhangi bir sakıncada bulunmamaktadır. Ancak kullanıcının rızası yada mahkeme kararı olmadan yapılan dinlemeler, casus yazılımlar aracılığıyla elde edilen iletişim kayıtları yada habersizce kayıt altına alınan iletişim hukuk dışı yollardan elde edilmesi sebebiyle delil olarak kabul edilemez, karara esas alınmaz.

Mobil iletişim ağlarının büyük kısmı bir telefon numarasına ihtiyaç duysa da bir kısmı sadece numara beyanını dahi yeterli görmektedir. Bu durum yazışmalar açısından kuvvetli delil zannını yaratsa da özellikle yazışmaların içeriklerine müdahale edilebilir, değiştirebilir, eklemeler ve çıkarmalar yapılabilir olması sebebiyle diğer tüm dijital deliller gibi Whatsapp yazışmaları esaslı bir delil olarak kabul edilmemelidir. İktidarın Psikolojisi 22 Mart 2.

Whatsapp Kullanım Alanları

Ancak hem iş mahkemesi Bakırköy En az 30 çalışanı olan işyerlerinde altı ay kıdemi olan çalışanların işe iade hakkı var. İşten çıkarıldıktan sonra mahkemeye bir ay içinde başvurmak gerekiyor. Yeraltı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmıyor. İşveren; mahkemenin işe iade kararına uymadığında işçiyi işe tekrar başlatmadığında çalışanına aylık ücreti tutarında tazminat ve 4 aylık ücret tutarına kadar boşta geçen süre ücreti ödemek durumunda kalıyor.

SMS DELİL OLARAK KULLANILAMAZ-Adem TAŞKAYA

Gelir Vergisi GV ise hesaplanmaz. Mahkemenin, çalışanın işe iadesine karar vermesine rağmen çalışan tekrar işe iade alınmazsa çalışana ücretinin dört ila sekiz aylık ücreti tutarında işe iade almama tazminatı ödenir ve bu ödeme üzerinden de DV dışında bir vergi hesaplanmaz. Çalışana ödenen ihbar tazminatı üzerinden de GV ve DV hesaplanarak vergi dairesine ödenir.

BAĞLANTILAR

WhatsApp yazışmaları iş mahkemesinde delil olur mu?